Kontakt

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA CRIKVENICE

Trg Stjepana Radića 1c, 51260 Crikvenica,
Telefon: +385 51 784 101; fax: +385 51 781 056,
e-mail: info@tzg-crikvenice.hr
OIB: 78748346087
IBAN: HR7224020061100111622

 

Turističko-informativni centar Crikvenica
Trg Stjepana Radića 1c, 51260 Crikvenica,
Telefon: +385 51 241 051, fax: +385 51 241 867
e-mail: info@tzg-crikvenice.hr

Turističko-informativni centar Dramalj
Gajevo šetalište 48, 51265 Dramalj,
Telefon: +385 51 786 363
e-mail: info@tzg-crikvenice.hr

Turističko-informativni centar Jadranovo
Ivani bb, 51264 Jadranovo,
Telefon: +385 51 246 160, fax: +385 51 788 568
e-mail: info@tzg-crikvenice.hr

Turističko-informativni centar Selce
Šetalište Ivana Jeličića 1, 51266 Selce,
Telefon: +385 51 765 165, fax: +385 51 768 108
e-mail: info@tzg-crikvenice.hr

 

 

Marijana Biondić
Direktorica
mail: marijana.biondic@tzg-crikvenice.hr
tel:  +385 (0)51 781 370

Gordana Jelenović
Voditeljica marketinga
mail: gordana@tzg-crikvenice.hr
tel:  +385 (0)51 784 101

Tea Car Reljac
Voditeljica projekata
mail: tea@tzg-crikvenice.hr
tel:  +385 (0)51 784 376

Davor Ožanić
Voditelj projekata
mail: davor@tzg-crikvenice.hr
tel:  +385 (0)51 784 376

Martina Krajc
Voditeljica poslova u TIC-evima
mail: martina@tzg-crikvenice.hr
tel:  +385 (0)51 784 376

Daniela Barac Frković
Viša stručna suradnica za financijske i računovodstvene poslove
mail: daniela@tzg-crikvenice.hr
tel:  +385 (0)51 784 102

Gracian Čop
Stručni suradnik za marketing i događanja
mail: gracian@tzg-crikvenice.hr
tel:  +385 (0)51 784 101

Diana Joana Košuljandić
Stručna suradnica - administratorica
mail: diana@tzg-crikvenice.hr
tel:  +385 (0)51 784 102