Vila Ružica

3
Adresa: 
Bana Jelačića 1, 51260 Crikvenica
Mjesto: 
Crikvenica
Kontakt brojevi: 
telefon: +385 51 241-959 fax: +385 51 784-378
E-mail: 
vila.ruzica©ri.t-com.hr
web: 
www.vila-ruzica.hr
Poslovanje: 
Sezonsko
gore
286

Karakteristike hotela

Odaberite zemlju, a zatim upišite grad. Možete i kliknuti na mapu i pomaknuti marker na željenu poziciju.

Vila Ružica, Bana Jelačića 1, Crikvenica, HR
Upišite adresu, poštanski broj i/ili grad odakle krećete k nama.
Drag to activate a waypoint