Kontakt

Turistička zajednica Grada Crikvenice


Trg Stjepana Radića 1c, 51260 Crikvenica,
Telefon: +385 51 784 101; fax: +385 51 781 056,
e-mail: info@tzg-crikvenice.hr

OIB: 78748346087
IBAN: HR7224020061100111622

Turističko-informativni centar Crikvenica


Trg Stjepana Radića 1c, 51260 Crikvenica,
Telefon: +385 51 241 051, fax: +385 51 241 867
e-mail: crikvenica@tzg-crikvenice.hr

Turističko-informativni centar Dramalj


Gajevo šetalište 48, 51265 Dramalj,
Telefon: +385 51 786 363
e-mail: dramalj@tzg-crikvenice.hr

Turističko-informativni centar Jadranovo


Ivani bb, 51264 Jadranovo,
Telefon: +385 51 246 160, fax: +385 51 788 568
e-mail: jadranovo@tzg-crikvenice.hr

Turističko-informativni centar Selce


Šetalište Ivana Jeličića 1, 51266 Selce,
Telefon: +385 51 765 165, fax: +385 51 768 108
e-mail: selce@tzg-crikvenice.hr