Upute za iznajmljivače

Dobrodošli u kutak za iznajmljivače.

U ovom dijelu možete pronaći upute i materijale koji su Vam potrebni za obavljanje ugostiteljske djelatnosti pružanja usluge smještaja u domaćinstvu. Svi materijali objavljeni na stranicama Turističke zajednice Grada Crikvenice isključivo su infromativnog karaktera. 

Sve dodatne materijale vezane za propise iz turizma možete pronaći na stranicama Narodnih novina (www.nn.hr) i na stranicama Ministarstva turizma (www.mint.hr).

Turistička kartica

OBAVIJESTI ZA IZNAJMLJIVAČE

Građanin koji pruža ugostiteljske usluge dužan je: - posjedovati rješenje o odobrenju za pružanje usluga - cjenik usluga vidno istaknuti u svakoj sobi, odnosno apartmanu i imati isti u knjigama - utvrditi normative namirnica, pića i napitaka, ako takve usluge pruža - na glavnom ulazu u objekt postaviti standardiziranu ploču - u svakoj smještajnoj jedinici mora biti plan evakuacije, koji mora biti izložen na unutarnjoj strani ulaznih vrata ili u neposrednoj blizini - istaknuti kućni red - dostupan obrazac za prigovor - imati kutiju prve pomoći u svakom apartmanu, odnosno sobi - prijavljivati i odjavljivati goste u sustav eVisitor u roku od 24 sata po dolasku tj. odlasku - sustav eVisitor ima ugrađen popis turista, a temeljem Pravilnika o knjizi gostiju, popis gostiju i knjiga gostiju više se ne trebaju ručno voditi - voditi knjigu „Evidencija prometa“ - za svaku izvršenu uslugu, gostu izdati račun s brojem, vrstom, količinom i cijenom te zadržati u bloku za sebe kopiju tog računa - prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima, iznajmljivač ne smije koristiti oznaku propisane vrste i kategoriju objekta koja nije utvrđena rješenjem nadležnog ureda - uplatiti godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe - uplatiti godišnji paušalni iznos poreza - ispuniti i predati TZ obrazac u Poreznu upravu te platiti turističku članarinu.

Tvrtke koje su dobile suglasnost za izradu standardiziranih ploča za ugostiteljske objekte u kojima se pružaju usluge smještaja:

http://www.mint.hr/default.aspx?id=16300

STANDARDIZIRANE PLOČE ZA OBJEKTE KOJI SE KATEGORIZIRAJU
I.

Standardizirane ploče za objekte koji se kategoriziraju mogu proizvoditi sve fizičke i pravne osobe – proizvođači (obrtnici, tvrtke), koji za tu proizvodnju pribave prethodnu suglasnost Ministarstva turizma: 

Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16) - Članak 22. i Prilog X.
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16) - članak 43. i Prilog III.
Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (neslužbeno pročišćeni tekst) - Članci 60. i 64. i Prilozi XI. i XIII. (NN: 88/07; 58/08; 62/09; 63/13; 33/14 i 92/14 - na snazi do 31. 12. 2016.)
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (neslužbeno pročišćeni tekst) - Članak 15. i Prilog V.  (NN 9/16; 54/16 i 61/16) 
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16) - Članak 14. i Prilog V.
II.

Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, ugostitelj naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.

Proizvođaču je potrebno poslati:

Kopiju uplatnice,
Kopiju rješenja o kategorizaciji,
Točnu adresu na koju treba isporučiti ploču.
III.

Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva:

Kordun - marketing d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: prodaja-lav@kordun.hr)
Jaguar d.o.o. (Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: jaguarst6@gmail.com)
za ploče: 1. Hotel; 2. Depandansa hotela; 3. Integralni hotel - Udruženi; 4. Difuzni hotel; 5. Soba u domaćinstvu; 6. Apartman u domaćinstvu; 7. Studio apartman u domaćinstvu; 8. Kuća za odmor u domaćinstvu; 9. Kamp u domaćinstvu; 10. Kamp (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 11. Sobe (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma) 12. Turističko naselje; 13. Pansion komfor; 14. Apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 15. Studio apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 16. Kamp odmorište (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 17. Kuća za odmor (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 18. Spa; 19. Kamp naselje; 20. Kampiralište
Binar d.o.o. (Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: binar@st.htnet.hr
za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Studio apartman u domaćinstvu; 3. Sobe u domaćinstvu; 4. Kuća za odmor u domaćinstvu; 5. Apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 6. Studio apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma) 
Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić (Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: reklame.mikic@gmail.com
za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Soba u domaćinstvu; 3. Kamp u domaćinstvu;  4. Sobe (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 5. Kuća za odmor (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma);  6. Apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 7. Studio apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma)
Greis d.o.o. sa sjedištem u Raši, Most Raša b.b. - za izradu standardiziranih ploča za objekte u kojima se pružaju usluge u domaćinstvu: Apartman, Studio apartman, Soba i Kuća za odmor, standardiziranih ploča za objekte iz skupine „Ostali“ objekti – Aapartamn, Soba, Kuća za odmor, te za izradu standardiziranih ploča za objekte iz skupine „Hoteli“ : Hotel
Negras d.o.o. sa sjedištem u Poreču, Županićeva 6 – za izradu standardiziranih ploča za označavanje smještajnih objekata u domaćinstvu: Apartman, Studio apartman, Soba i Kuća za odmor