Hostel Karlovac

4
Adresa: 
Emila Antića 69, 51266 Selce
Mjesto: 
Selce
Kontakt brojevi: 
telefon: +385 51 764-015;764-075 fax: +385 51 764-015 mobitel:+385 98 369 306
E-mail: 
kdo-selce@ri.t-com.hr
web: 
www.hostel-karlovac.hr
Poslovanje: 
Sezonsko
gore
326

Karakteristike hotela

Odaberite zemlju, a zatim upišite grad. Možete i kliknuti na mapu i pomaknuti marker na željenu poziciju.

Hostel Karlovac, Emila Antića 69, Selce, HR
Upišite adresu, poštanski broj i/ili grad odakle krećete k nama.
Drag to activate a waypoint